Ciceron valtio-opilliset mielipiteet. Joensuu 1898.

Kirja-arvostelu. Platon. Descartes. Valvoja.

Kansakoulunopettajasivistyksen koroituspyrinnöt muualla ja meillä.  Valvoja. 1899. 30 s.

Muutamien Euroopan maiden kansakouluoloista. 1. Italian kansakouluolot. Kansakoulun lehti. 1900.

E.N. Setälä. Äidinkielen oppikirja kansakouluja varten, Helsingissä 1899 ja 1900.  Valvoja. 1901, s.383-389.

Äidinkielen opetusta koskevia kysymyksiä. Heinola. 1903. 44 s.   Sisältää artikkelit: "Suomenkielen oikeinkirjotuksen vakaannuttamisesta", 12 s., "Nykyisistä kieliopin oppikirjoistamme", 18 s. ja "Äidinkielinen kirjallisuus seminaareissa", 10 s.  Heinola, A.G. Wäänäsen kirjapaino, 1903.

Valistuksen Lukukirja  (yhdessä Alpo Noposen, O. Relanderin ja Em. Tammisen kanssa). Helsinki 1906, useita painoksia.

Valistuksen isänmaallinen lukukirja  (samat toimittajat). Helsinki 1907, 22:s painos 1946.

Uuden kasvatuskodin perustamista valmistamaan! Mielipidekirjoitus vuodelta 1908 tai 1909 jossakin Heinolassa ilmestyneessä sanomalehdessä.

Lisiä äidinkielen opetusoppiin.  Helsinki 1910. 204 s.

Koulunuudistusmielipide vuodelta 1915. Kasvatus ja Koulu. N:o 3-4, 1969.