Koulunkäynti

Koulutodistuksia on säilynyt kolme. Hämeenlinnan valmistavan koulun syys- ja kevätlukukauden todistukset1878 ja 1879 sekä Hämeenlinnan Normalilyceumin kevättodistus vuodelta 1881.

Syyslukukauden 1878 päätteeksi Valmistavassa koulussa Hämeenlinnassa on 4:jäs oppilas II:lla luokalla K. Hildén saanut seuraavat arvosanat: käytös 10, ahkeruus ja tarkkaavaisuus 10, edistyminen 9.8; uskon-opissa 10, sisäluvussa 10, maantiedossa 10, lasku-opissa 10 ja kaunokirjoituksessa 9.

Saman valmistavan koulun kevättodistuksessa 4:jäs oppilas K. Hildén "muutetaan 3na oppil. III:lle luokalle" seuraavin arvosanoin: käytös hyvä 10, ahkeruus ja tarkkaavaisuus hyvä 10, edistyminen 10; uskon-opissa 10, sisäluvussa 10, maantiedossa 10, lasku-opissa 10, kaunokirjoituksessa 10.

Hämeenlinnan Normalilyceumin kevätlukukausitodistuksessa, päivätty "Hämeenlinnassa kesäkuun 4. p. w. 1881" lukee "12des Oppilas I llä luokalla K.E. Hildén". Arvosanat ovat seuraavat: käytös 10, ahkeruus ja tarkkaavaisuus 10, edistyminen 8,88; uskonopissa ja kirkkohistoriassa 9, suomen kielessä 9, latinan kielessä 9, latinan kirjoituksissa 9, venäjän kielessä 9, maantiedossa ja historiassa 9, geometriassa ja trigonometriassa 9, aritmetikissä ja algebrassa 8, kaunokirjoituksessa 7, laulannossa 8 ja voimistelussa 8. "Muutetaan 11na II lle luokalle". Allekirjoittajina rehtori Joh. Gabr. Geitlin ja luokan esimies Victor Hellman.

Ylioppilas


"Nuorukainen Konrad Emil Hildén joka on Keisarilliseen Aleksanderin -Yliopistoon Suomessa tullut todistuksella Hämeenlinnan Lyseistä ja säännön-mukaisesti ylioppilas-tutkinnon suorittanut, jossa hän on saanut sen mainesanan, että hänellä on Kiittämällä hyväksytyt tiedot, on tämän Keisarillisen Yliopiston nimikirjaan kirjoitettu ylioppilaaksi ja Hämäläiseen Osakuntaan kuuluvaksi; joka täten asianomaisella allekirjoituksella sekä Yliopiston sinetillä vahvistetaan.

Helsingissä 18 p:nä Touko kuuta v. 1888.

Th. Rein
Sinetti"

Opinnot


"Opintokirja. Konrad Emil Hildén. Syntynyt Marraskuun 12 p. 1869. Sisäänkirjoitettu Keisarilliseen Aleksanderin - Yliopistoon Suomessa Toukokuun 18 p. 1888. Hämäläisen Osakunnan ja Filosofisen Tiedekunnan Hist.kielitiet. Osaston jäseneksi ."

Lukuvuonna 1888-89 opettajia: F. Gustafsson, K. Krohn, Danielson, Bonsdorff, Tudeer, "säännöllisesti", "ahkerasti ja menestyksellä" sekä "synnerligen flitigt och med framgång". Lukuvuonna 1889-1890 oppiaineita: Livius, Aristoteles, Sophokles, Kreikan kirjallisuus, hebrean kieli, arabian kieli sekä Setälän yhteissuomalaisia murteita, vatjaa ja liivin kieltä - "ahkerasti ja menestyksellä". Edelleen Englannin historiaa, uusimman filosofian historiaa, Kreikan historiaa, yleistä historiaa ja Setälän vepsää ja yhteissuomen kielihistoriaa - "ahkerasti ja menestyksellä". Th. Reinin kunskapslära och metafysik "ordentligt", Schybergsonin Rooman historiaa "flitigt". Syyslukukaudella 1893 Setälän fonetiikkaa "säännöllisesti". Syyslukukaudella 1894 Wald. Ruin: "Den pedagogiska vetenskapens utveckling i XIX seklet" - "ahkerasti".

Filosofian kandidaatti


"Vuonna 1894 Toukokuun 19. päivänä suoritti Suomen Keisarillisen Aleksanterin Yliopisto Filosofillisen Tiedekunnan Historiallis-kielitieteellisen Osaston edessä ylioppilas Konrad Emil Hildén Filosofian kandidaatti-tutkinnon ja arvosteltiin hänen osoittamansa tiedot siten että hänelle myönnettiin
Filosofiassa arvosana laudatur,
Kreikan kirjallisuudessa arvosana laudatur,
Suomen kielessä ja kirjallisuudessa arvosana laudatur,
Roomalaisessa kirjallisuudessa arvosana cum laude approbatur,
Kasvitieteessä arvosana approbatur.

Tämän johdosta ja koska ylioppilas Hildén sitä ennen oli suorittanut säädetyn tutkinnon teologiassa sekä kaksi kirjoituskoetta, joista latinainen hyväksyttiin Joulukuun 21. p. 1888 arvosanalla approbatur, ja suomalainen Joulukuun 22. p. 1890 arvosanalla lubenter approbatur, on hän yhteensä kolmella toista puolto-äänellä korkeimmasta luvusta kahdeksantoista sekä niihin perustuvalla arvonimellä admonum dignus saanut Filosofian-kandidaatin arvon, josta hänelle, kandidaatti Hildénille tämä todistus annetaan. Filosofillisen tiedekunnan puolesta: C.G. Estlander
sinetti "

Virkanimitykset


Joensuun lyseon v.t. latinan- ja suomenkielen kollega ja lehtori, Joensuun lyseon vakinainen latinan- ja suomenkielen kollega 1897-98, Raahen seminaarin suomenkielen lehtori 1898-1900, Heinolan seminaarin suomenkielen lehtori 1900-12, Heinolan seminaarin johtaja 1908-12, kansakoulujen tarkastaja koulutoimen ylihallituksessa 1912-16.

Muu toiminta, julkaisut


Ollut kansanvalistusta tahi opetusta tarkoittavien seurojen puheenjohtajana ja sihteerinä. Kasvatus ja koulu - aikakauslehden perustaja ja toimittaja. Julkaissut kansakoulun lukukirjoja sekä monia opettajasivistystä ja opetusoppia koskevia kirjoja (laajin on Lisiä äidinkielen opetusoppiin, 1910) ja kirjoitelmia. Tehnyt useita opintomatkoja ulkomaille.