Aikakauskirjat ja sarjat.Acta universitatis Szegediensis. Sectio ethnographica et linguistica. Néprajz és nyelvtudomány V-XIII. 1962-1969.

Antero Vipunen. Kansanrunouden kerääjäin ja tutkijain lehti. 1909.

Eesti Keel I-XIX (1922-1940), vsk. 1941 oli nimeltään Eesti Keel ja Kirjandus (nr.1-6; muuta ei liene ilmestynyt. Suuri harvinaisuus.) Tartu.

Emakeele Seltsi Aastaraamat 6 (1960), 11(1965) - 16(1970). Tallinn.

Etnograafia Muuseumi Aastaraamat 16 (1959). Tallinn.

Finnisch-ugrische Forschungen 1-38 (1901-l970). Inhalt 1-30.

Kalevalaseuran Vuosikirja 1-7,9-12,15-51 (1920-1971).

Kansatieteellinen Arkisto. II-V. 1937-42.

Kansantieto. SKS:n kansanrunousarkiston kyselylehti. N:o 1-10 (1936-38).

Keleti Szemle (Revue Orientale). Tome 1-19. Budapest 1900-1922.      Supplément : Sulejman's Tschagatajsches Wörterbuch. 199 s.      1-18. sid.

Kieletär. Toim. August Ahlqvist. 1871-1875. (Kaikki ilmestyneet.)

Kotiseutu. 1934-1953, 1955, l960:3, 1961:1,4,7-8, 1966, 1967:1,6, 1968:2-3, 1970.

Magyar Nyelv II (1906), III:1,3-10, IV, V, VI:3-10, VII;1,3-10, VIII, IX:3,4,6-10, X:1-3,5-10, XI, XII:1-3,5-10, XIII:2,3,7,8, XIV:5-10, XV-XLV (1950), XLVI:2-4, XLVII, XLVIII:1-3, XLIX:1-2, L-LIX, LX:1-3, LXI-LXVI (1970).
     Mutató I-XXV (1931)
     Mutató XXVI-L (1958).

Magyar Nyelvör 1915-1917, 1919-1932, 1933-1935-1939, 1940:1-2, 1946, l947:4, 1949:4, 1955, 1956, 1957:2, 1962:2. 1965 3-4, 1966 1-3, 1967:1, Nyelvörkalauz 26-50. 1927.

Magyar Tud. Akadémia nyelv- és irodalomtud. osztály-ának közleményei, A. Kötet VII:1-2. Budapest 1955.

Nyelvtudományi Közlemények. I:2, II:3, III:3, IV-VII, VIII:2-3, X:2-3, XI-XXIV, XXVI:1,2,4, XXXI:3,4, XXVI:3-4, XXXIX:4, XL-LI, LII:2-3, LIII-LXV, LXVI:l, LXVII-LXXI, LXXII:1. 1862-1970.

Sananjalka, Suomen kielen seuran vuosikirja. 1-12, hakemisto 1-10. Turku 1959-70.

Sanastaja. Aikakauslehti sanatietoja ja -tiedusteluja varten. N:o 1-95 (1968).

Seulaset. Tiedotuslehti. 1964-70.

Soviet Fenno-Ugric studies. I-II,III:2, VI:2,3. 1966-1970.

Studia Fennica. Tome 1, 3-15. 1933-1970

Suomenkieliset Tietosanomat. 5 numeroa. 1966-1970.

Suomalais-ugrilaisen Seuran aikakauskirja. Journal de la Soc. Finno-ougrienne. I-XVII, XIX-XXXIV, XLI, XLIII-LVI, LVIII-LXX. Helsinki 1886-1970. Publications de la Soc. Finno-ougrienne. 1968.

Suomen Museo. XLIII (1936)-XLVI (1939), XLIX (1942)-LV, LXXIV (1967).

Finskt Museum. XLIII (1936), XLV-XLVI, L, LI, LIV-LV (1948).

Finska Fornminnesföreningens Tidskrift. XL. Opuscula in honorem A. Hackman, 1934.

Suomalainen Suomi (ja sen seuraaja Aika) I-, n. 50 vsk.

Suomi. Vsk. 1841-1860, II: sarja:1-15 (1882). III sarja: 15, IV:6, IV:7,11, 18, (1920), V:2 , 10,13, 16, 18, 19 (1938). Osa 101 (1942), 104 (1947). Tunkelo, Luettelo 1841-1920. Kertomus SKSn toiminnasta v. 1956.

Ungarische Revue. 1-10 vsk. 1885-1895. (Luultavasti kaikki ilmestyneet.)

Ungarische Jahrbücher, Bd I (1921) - XVIII. Die Fortsetzung: Ural-altaische Jahrbücher, vol. 33-35 (1964).

Äidinkielen Opettajain Liiton Vuosikirja. I-XVII (1952-1970).

Voprosy jazykoznanija. Moskva 1965:4-5.

Virittäjä. I-II. 1883-1886.

Virittäjä . Uusi jakso. 1897-1971. 75 vsk. Virittäjän sisällys 1883-1956.

Virke. Äidinkielen Opettajain Liiton jäsenlehti. 1964-1971.

Kasvatus ja Koulu ja sen jatkaja Kasvatus. 1915-1971.