TURUN YLIOPISTON
SUOMEN KIELEN JA SEN SUKUKIELTEN
PROFESSORINVIRAN TÄYTTÄMISEN YHTEYDESSÄ ANNETTUJEN
ASIANTUNTIJALAUSUNTOJEN JOHDOSTA.


Turussa elokuun 10. p:nä 1931.