1950

Herra Puumerkki. (Vähäinen kirjehuomautus Suomen Kuvalehden nimimerkille.) Suomen Kuvalehti 1950, n:o 1.

Kuvausta korkeakoulun tulevasta laajenemisesta. Sisä-Suomi, Keskisuomalainen, Työn Voima 7.3.1950.

Haastattelulausunto ylioppilaskunnan tarpeiden huomioonottamisesta korkeakoulun laajennuksen yhteydessä. Sisä-Suomi, Keskisuomalainen, Työn Voima (toimittajien omaa kynänjälkeä).

Puhe ylioppilaskunnan vuosijuhlassa 24.3.1950, painettu kunnan vuosijulkaisuun 1950.

Työn Voiman arv. Toimitukselle, (kesän liikuntakasvatusohjelmaan kohdistetun arvostelun johdosta). Työn Voima 11.5.1950.

Lukuvuoden lopettajaispuhe 31.5.1950. Selostus ja otteita Sisä-Suomessa, Keskisuomalaisessa 2.6.1950.

Kesälukukauden alkajaispuhe 26.6.1950. Keskisuomalainen 27.6., selostusta Sisä-Suomessa 27.6.1950.

Syyslukukauden alkajaispuheesta otteita ja selostuksia Keskisuomalaisessa, Työn Voimassa, Sisä-Suomessa. Opettajain Lehti n:o 39 ”Jyväskylän Kasvatusopillisen Korkeakoulun uudistussuunnitelmista.” Kasvatus ja Koulu (in extenso), Kasvatusopillisen Korkeakoulun seitsemännentoista lukuvuoden alkaessa.

Om de s.k. ordklasserna. Esitelmä pohjoismaisessa lingvistikongressissa Helsingissä 3.8.1950. julkaistu nimellä Ns. sanaluokista  Virittäjässä 4, 1950.

Esitelmän tapainen Jkylän taiteilijaseuran kirjallisen kerhon kokouksessa 23.10.1950.

Ns. sanaluokista. Virittäjä 4, 1950. 4s.

Lausunto verkkopallo nimityksen suotavuudesta.

Jyväskylän Kasvatusopillisen Korkeakoulun uudisrakennusten piirustuskilpailun palkintolautakunnan jäsen.


1951

Voimistelunopettajien valmistus ja JKKK. Jyväskylän Sanomat 1951 n:o 39 (11.2.1951).

Jyväskylän Kasvatusop. Kkoulu ja sen tulevaisuuden näköaloja. (Keskisuom. osakunnan albumi.)

Promemoria eduskunnan sivistysvaliokunnalle liikuntaop. tiedekunnasta.

Korkeakoulupolitiikkaa. Annettu käsikirj. SKn päätoim. Turjalle 24.2. Pääkirjoitus n:ossa 9, 1951, Suomen Kuvalehti.

Uimahallianomus valtion urheilulautakunnalle.

Kutsuttu Kalevala-Seuran työjäseneksi 28.2.1951.

Kotikielen Seura 75-vuotias. Uusi Suomi 13.3.1951.

Opettaja. Puhe ylioppilaskunnan vuosijuhlassa 18.3.1951. Annettu ylioppilaskunnan albumin toimitukselle.

Haastattelu Kauppalehdessä n. 10.4.1951.

Edellä olevan johdosta. [Vastine Helsingin yliopiston voimistelulaitoksen opettajakollegion SKuvalehdelle n:o 5:n johdosta kirjoittamaan vastineeseen.] Suomen Kuvalehti n:o 16, 1951.

Opettajain Lehden Jyväskylän numeroon annettu muutamia tietoja korkeakoulun opetusoppisarjasta.

Eräs huomionarvoinen pikkuseikka lukemisen opetuksessa. Kasvatus ja Koulu n:o 4, 1951.

Kasvatusopillisen Korkeakoulun kahdeksannentoista lukuvuoden alkaessa. Kasvatus ja Koulu n:o 4, 1951.


1952

Opettajainvalmistuslaitosten harjoituskoulujen opettajakysymyksestä. Opettajain Lehti 1952 n:o 3. [SKL:n kirjelmä op.min.:lle, eduskunta-aloite, US:n pääkirj. seurauksena.]

Baranyai Erzsébet, A nyelvtan tanulásának léloktani. Kieliopin opetuksesta Unkarin kansakoulussa. Arv. Kasvatus ja Koulu, n:o 2 1952.

Keskikoulu ja sen opettajakysymys. Opettajain Lehti n:o 6, 1952, pääkirjoitus.

Keskikoulunopettajien valmistuksen lisääminen. Jyväskylän Sanomat 10.2.1952, pääkirjoitus.

Yliopistoko vai seminaari? Uusi Suomi 20.3.1952, alakerta.

Concerning the so-called parts of speech. Studia Linguistica. Lund. 1952.

Vanhan runouden ääressä. Pidetty esitelmänä ”Martti Haavion ’Laulupuun’ tarkastelua” Kotikielen Seurassa 3.4.1952. Virittäjä n:o 2, 1952.

Katsaus Kasvatusop. Korkeakoulun suunnitelmiin informointitilaisuudessa Suomen Pankin lounasravintolassa 17.3.1952. Referaatti annettu lehtiin. Ilm. 18.3.1952.

18.3.1952 yleisradion ”Päivän peili” osastossa haastattelu keskikoulunopettajainvalmistamisasiasta.

Vanha ja uusi. II vuosikurssin vuosialbumiin tarkoitettu.

Haastateltu 8.4.1952 ”Kunnallisvirkamies” lehteä varten.

Radioesitelmä J.V. Snellmanista 12.5.1952.

Lukuvuoden lopettajaispuhe 31.5.1952. Jyväskylän Sanomat, Keskisuomalainen 1.6.1952.

Pieni Sanaseppä. Kansakoulun ensimmäinen kielioppi. (Yhdessä Kyllikki Penttilän kanssa.) 92 s.

Kasvatusopillisen Korkeakoulun 19. lukuvuoden alkaessa. Kasvatus ja Koulu n:o 4, 1952, Opettajain Lehti 1952.

Lukuvuoden alkajaispuhe, puhe peruskiven muuraustilaisuudessa paikkakunnan sanomalehdissä 2.9.1952, alkajaispuhe myös Opettajain Lehdessä.

Jyväsk. Kasv. Kkoulun peruskiveä muurattaessa 1.9.1952. Kasvatus ja Koulu n:o 4, 1952.

Haastattelu Työn Voima 16.10.1952.

Asiantuntijalausunto Helsingin yliopiston historiallis-kielitieteelliselle osastolle toisen suomen kielen professorinviran hakijoista. 20.10.1952.

Radioesitelmä János Aranyistä 28.10.1952.

4.12.. määrätty korkeakoulukomitean jäseneksi.

Haastattelu opettajan auktoriteetista Aamulehdessä 12/1952.


1953

Valittu Kasvatus ja Koulun päätoimittajaksi vuoden 1953 alusta lukien.

25.1.1953 esitelmä oppikoulunopettajien kokouksessa ”Sanojen ymmärtämisestä”.

Kaksi inkeriläistä vanhan ja kadonneen kuvausta. Kotiseutu, n:o 1, 1953.

Esitelmä János Horvathista 15.3.1953 Helsingissä Unkarin seurassa.

Esitelmä W.Söderströmin opettajille järjestämässä tilaisuudessa (”kieliopin opetuksesta”).

Esitelmä Tampereella 22.3.1953 Kieliopin opetuksesta.

Puhe ylioppilaskunnan vuosijuhlassa 24.3.1953. Annettu vuosialbumin toimittajalle.

Esitelmä ynnä 3 luentoa Turussa opettajyhdistyspiirin kokouksessa 27-29.3.1953.

Promemoria opetusministerille harjoituskoulunopettajakysymyksestä 4.4.1953. Tehty opetusmin. Oittisen kehotuksesta.

Esitelmä Jyväskylän opettajakunnalle 17.4.’53 kieliopin opetuksesta.

Jyväskylän asemakaava ja korkeakoulu. Keskisuomalainen 17.5.1953.

Kasvatusopillisen Korkeakoulun 20. lukuvuoden alkaessa. Kasvatus ja Koulu n:o 4, 1953.

Esitelmä äidinkielen luentopäivillä Helsingissä (A.Kiven Koulussa) 26.10.1953 (”Eräitä seikkoja lukemisen alkeiden opetuksessa”).

Polvesta Polveen. Airila – Penttilä – Salola,

– ” –, Oma maani.

Jyväskylän Kasvatusopillisen Korkeakoulun kehittämisestä. Keski-Suomi 1953.

Keski-Suomi–rahaston takuurenkaasta, lausunto. Keski-Suomi 1953, 1/4 s.

”Keskikoulunopettajain valmistus voitaisiin Jyväskylässäkin järjestää asialliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi.” Keskisuomalainen 16.12.1953. Esitelmä rotariklubissa 15.12.1953.


1954

Marsalkan ratsupatsas ja ns. taiteellisuus. Uusi Suomi 16.2.1954.

Selostus: Tompa József, Angenyelvünk leíró nyelvtana. Erip. A M. Tud. Ak. nyelv- és irodalomtud. oszt. közleményei IV, Budapest 1953. Virittäjä n:o 1, 1953.

Pieni Sanaseppä II. (Yhdessä Kyllikki Penttilän kanssa.) Kansakoulun toinen kielioppi. 91 s.

Oppikoulun opettajain valmistus. Maakansa, pääkirjoitus 4.4.1954.

Ns. yksipersoonaisista verbeistä. Virittäjä.

2. infinitiivin instruktiivista ja siihen liittyvistä oikeakielisyysseikoista. Virittäjä, 3, 1954.

Hiukan relatiivilauseesta. Virittäjä, 4, 1954.


1955

E. N. Setälä - ”Nuori sanaseppä”. Uusi Suomi alakerta 8.2.1955.

Jyväskylän Kasvatusopillinen Korkeakoulu. 1 liuska. Yhteishyvä n:o 5, 1955 sarjassa ”Rehtorin ääni”.

Uuden Suomen toimitukselle. (Kkoulukomitean lausunnon selvennystä). Uusi Suomi 21.1.1955.

Folkskolans arbetssätt. Kirjailmoitus. Kasvatus ja Koulu n:o 1, 1955.

Runokieli ja loppuheitollisuus. Esitelmä Suom. Kirj. Seuran vuosikokouksessa 16.3.1955. Virittäjä.

Ylioppilaskunnan 20-vuotistaipaleen taituttua. Ylioppilaskunnan vuosijulkaisun toimitukselle 8.5.1955.

Kasvatusopillisen Korkeakoulun 22. lukuvuoden alkaessa. Kasvatus ja Koulu n:o 4, 1955.

Liikennesota Helsingissä. ”Huolestuneen perheenisän” pätkä Uuden Suomen yleisönosastossa 3.9.1955.

Pieni Sanaseppä I. 2. painos.

Aapiskukko. 9. painos.

Kansanopetuksemme tutkimuksen edistämisestä. Uusi Suomi, alakerta 14.9.1955.

Kieliopin opetusoppi lähinnä kansakouluastetta ajatellen. (Yhdessä Kyllikki Penttilän kanssa.)

Savonlinnan opettajayhdistyksen luentopäivillä 3 esitelmää kieliopin ja lukemisen alkeiden opetuksesta 17.9.1955.

Lausunto, Keskisuomalainen 1.10.1955.

P. Pajula, Ensimmäinen lainsuomennos. Arv. Virittäjä n:o 3, 1955.

Puolidefiniittisestä spesieksestä. Virittäjä.


1956

Subjektin totaalisuudesta ja partiaalisuudesta. Virittäjä, 1,1956.

Haastattelu Uuteen Suomeen korkeakoulusta, ilm. 2.2.1956.

Haastattelulausunto korkeakoulusta Ylioppilaslehdelle. 3, 1956.

Ensimmäisestä infinitiivistä subjektina. Virittäjä, 1956.

Runokieli ja loppuheittoisuus. T. Anhavan kirjoituksen johdosta (Parnasso 1955). Parnasso n:o 4, 1956.

Lausunto musiikkikulttuuripäivien esittelytilaisuuteen 10.4.1956. Uudessa Suomessa 11.4.1956 lyhennettynä.

Jyväskylän Kasvatusopillisen Korkeakoulun laajentamismahdollisuudet valtion yliopistoksi. Keski-Suomen Maakuntaviesti n:o 2, 1956.

Kasvatusopillisen Korkeakoulun 23. lukuvuoden alkaessa. Kasvatus ja Koulu n:o 4, 1956.

Vieläkin subjektin totaalisuuden ja partiaalisuuden seikoista. Virittäjä, 1956.

Esitys kansanedustajille 17.9.1956 Jyv. Sanomat 18.9.56 ”JKK:n esitys keskikoulunopettajien valmistuksesta pitäisi toteuttaa”. Suunnilleen sama Jyväskylän Ylioppilaslehdessä n:o 1, 1956.

14.10.1956 antanut Tasavallan Presidentille hänen pyytämänsä lausunnon Suomen Akatemian jäseneksi ehdotetusta P. Ravilasta. Lähetetty 15.10.56.

Lausunto Sakari Pälsistä Alfred Kordelinin säätiön hallitukselle.

Koulusanomille lausunto 26.10.56 opettajainvalmistuksesta.

Om grammatikundervisningen i folkskolan. Folkskollärarnas Tidning, nr. 43, 1956.

Kieliopin opetusoppi. (Yhdessä Kyllikki Penttilän kanssa.) Porvoo 1956. 63 s.

Pieni Sanaseppä. Opettajan opas. (Yhdessä Kyllikki Penttilän kanssa.) Porvoo 1956. 58 s.


1957

Pöytye, ei ”kattaus”. Annettu L. Hakuliselle Vir. varten 7.1.1957.

Vuosikokousesitelma Suom.Kirj.Seurassa 16.3.1957 (”Eräitä ns. modernin runouden virittämiä kysymyksiä”). Suomalainen Suomi n:o 6, 1957, 6 s. Toimitus lyhentänyt ja muuttanut nimen, ”Semanttisia ylisäveliä”. Semanttisia ylisäveliä. 

Kasvatusopillisen Korkeakoulun 24. lukuvuoden alkaessa. Kasvatus ja Koulu n:o 4, 12 s.

Jyväskylän korkeakoulukomitean osamietintö. Erip. Kasvatus ja Koulusta n:p 2-3, 1957, 19 s. (”Minun kirjoittamani, mutta komiteassa läpikäyty.”)

Tutkimus lukemisen alkeiden opetuksen alalta. Arv. J. Naeslundin teoksesta Metodiken vid den första läsundervisningen. Kasvatus ja Koulu

Oikeakiellisyyden periaatteista. Uusinta- ja korjailtu painos Virittäjässä 1930 ilmestyneestä artikkelista ”Tietolippaassa” n:o 6.

Aapiskukko 10. painos.

Jyväskylän seminaarimuseo. Vastinetta US:n yleisön osastossa 26.9.1957 julkaistuun mielenilmaukseen.

Suomen kielioppi. 692 s. WSOY. Ilmestyi syyskuussa 1957.

Jyväskylän Sanomat 27.9.1957 hallituksen esityksen johdosta (toimittajan kokoonpanemaa ja sen mukaista)

Kasvatusopillisen keskuslaitoksen Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun yhteyteen sijoittamista koskeva mietintö. Kasvatus ja Koulu n:o 4, 9 s. (”Minun kirjoittamani, mutta komiteassa läpikäyty ja muuteltu.”)

Laulavatko naapurinne puhuessaan? Sanastaja, n:o 73, 1957.

Esitelmä ”Kieliopin rakenteesta” 24.10.1957 Helsingin kaupunginkirjaston filosofisessa kerhossa. Esitetty Lingvan vieraillessa Jkylässä lingvalaisille.

Saanut Suomen Tennisliiton hopeisen ansiomerkin 2.11.1957.

1958

Intonaatiotutkimuksia 1-2. Virittäjä 1, 1958.

Mikael Agricolaa nykyajan suomalaisille. Uusi Suomi 22.3.1958.

Kieliopin rakenteesta.    Über den Bau der Grammatik. Esitelmä Göttingen, Hampuri 28.1.-30.1.1958.

Lukemisto III (6. painos).

Oikeakielisyyden periaatteista. Erip. teoksesta Kielen opissa. Forssa 1958, 31 s.

Intonaatiosta. Esitelmä Tampereella ns. tieteen päivillä 12.2.1958.  Aamulehti 13.2.1958, Puheemme sävelkulusta ja sen tehtävistä.

Nimimerkki E.T.:lle US III 58. (Aiottu asianomaiselle vain, julkaistu kuitenkin US:n yleisön osastossa.)

Radioesitelmä: Ei nes sana, mutt se nuatt. Nauhaan 28.3.1958.

Kalevipoeg ja sen suomennos. Alakerta Aamulehti 6.4.1958.

Kieliopin sanan ja saneen vaiheilta. Suomalainen Suomi 1958 n:o 5.

”Se kala on kon kaukka tuara”, juhlaesitelmä suom. työn viikon lopettajaisissa keskusammattikoulussa, Keskisuomalainen 21.4.1958.

Kysymys virkkeestä. Virittäjä n:0 2, 1958.

Hyvästi, Aapiskukko! Alakansakoulun toinen lukukirja. 8. painos. Jyväskylä 1958.

Haastattelu Yhteishyvässä. ”Kieliopin kirjoittaminen on vaikeimpia asioita maailmassa”. Yhteishyvä 1958, n:o 16.

Maan korkeakoulujen rehtorit koolla Jyväskylässä. Radiohaastattelu 27.4.1958. Julkilausuma kirjoitettu.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa esitelmä ”Kysymys virkkeestä” 7.5.1958.

Kieliopin opetuspulmia: lause ja virke. Kasvatus ja Koulu n:o 5, 1958.

Kasvatusopillisen Korkeakoulun 25. lukuvuoden alkaessa. Kasvatus ja Koulu n:o 4, 1958, 8 s.

Kaksi tutkimusta lukemisen ja kirjoittamisen alkeisopetuksen alalta. Kasvatus ja Koulu n:4, 1958, 5 s.

Radiossa päivän peilissä 1.9.1958 haastattelu JKK:n laajentumisen johdosta.

Kyllikki ja Aarni Penttilä. Pieni Sanaseppä I. Kolmas, muuttamaton painos.

Jyväskylän Sanomat -.10.1958. Vuoden 1958 menoerien johdosta.

Aamulehden haastattelu 30.11.1958.


1959

Jälleen kiista tieteellisestä prioriteetista. Aamulehti 11.1.1959. Toimituspäällikkö O. Talvitie muovannut uutisen kirjoittamastani ”Asiantuntijan” nimiin pannusta yleisön osaston palasta.

Haastattelu Savon Sanomien viikkoliitteessä n:o 1.

Lukemisto Suomen nuorille III ja IV (Oma maani, Polvesta polveen). 7. painos.

Lausunto Ylioppilaslehdelle.

6.5.1959 ”Päivän peilin” haastattelu Unkarin matkasta (2 1/2 min.).

Kirjallista heimohenkeä Unkarissa. Aamulehti 22.5.1959. Alakerta.

28.5.1959 radioon ”Päivän peiliin” haastattelu korkeakoulun rakennuksista.

Radioesitelmä ”Koneellisesta kääntämisestä”. Nauhoitettu 3.7.1939.

Kasvatusopillisen Korkeakoulun 26. lukuvuoden alkaessa. Kasvatus ja Koulu 1959, n:o 4, 8 s.

Intonaatiotutkimuksia III. ”Verba docent” - juhlakirjassa 6.10.1959.

Radiossa esitelmä ”Äidinkielemme”. 23.11.1959.