Julkaisin elokuussa 2008 nämä kellastuneeseen tilivihkoon liimatut varhaiset kirjoitukset 60-sivuisena albumina lähinnä meille itsellemme iloksi.  Isä sanoo niistä muistiinpanoissaan: "Vähäisempiä ja osaksi muita aloja koskettelevia kirjoituksia edellisten lisäksi eri julkaisuissa, Turun suomalaisen yliopiston vuosikirjassa 1922, Uudessa Aurassa, Suomen Kuvalehdessä, Ylioppilaslehdessä, Nuoressa Voimassa ym.".

1919 - 1923

Arvostelu teoksesta Väinö Salminen. Suomalainen Inkeri. Suunnan julkaisuja I, Helsinki 1919. Iltalehti 19.8.1919.
Helsingin ja Tarton ylioppilaat kosketuksiin. Ylioppilaslehti 7.12.1921.

Arvostelu teoksesta Kettunen. Arvustavad märkused keeleuuendusnõuete puhul. Virittäjä 1-2: 1921.

Tarton yliopiston avajaiset 1.12.1919.

Eesti Üliopilaste Seltsin 50-vuotisjuhla. Ylioppilaslehti s. 113–114.

Retki Viroon! Ylioppilaslehti s.86.

Suomalais-Virolainen Ylioppilasliitto. Ylioppilaslehti s. 186.

Vironkielen lehtorinvirka yliopistoomme. Ylioppilaslehti  Pääkirjoitus. N:o 19, 1920.

Danske Studerendes Internationale Komite ja sen toiminta. Ylioppilaslehti 9.10.1920.

Nykyajan runoutta. Suomen Kuvalehti. N:o 12, 1920.

Tarton Yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta. Ylioppilaslehti 13-14: 1921.

Tarton Suomalais-Virolaisen Ylioppilasklubin toiminnasta. Ylioppilaslehti 9.4.1921.

Virolaisia ylioppilaita Suomeen ensi kesäksi. Ylioppilaslehti 1921: 153.

Kalevalaseuran ensimmäinen vuosikirja. Ylioppilaslehti 26/2 1921.

Unkari, Viro ja Suomi. Ylioppilaslehti N:o 5. 1921.

Virittäjä. 5. 1920.

Suomalaiset ja syrjäänit. Mielenkiintoinen haastattelu. Ylioppilaslehti 30.10.1920.

Luku Ragnar Josephsonin uudesta, nuoren tiedemiehen sielunelämää käsittelevästä teoksesta: Imperfektum. Uusi Aura 19.8.1921.

Suomen ja viron kieli. Lähennysyrikkeitä. Iltalehti nro 139. 20.6.1921.

Yhteissuomalaisen koulukokouksen päivinä. Muutama miete ja ehdotus. Uusi Aura 21.6.1921.

Arvostelu teoksesta M.J. Eisen. Daani hindamise raamat. Virittäjä. 6-8. 1920.

Pakinaa. Kun Turun terveydenhoitolautakunta ilmoittaa. Uusi Aura 9.10.1921.

Itsenäisen Viron historia. "Itsenäisen Suomen" rinnakkaisesitys. Iltalehti 8.10.1921.

Luku Ragnar Josephsonin teoksesta: Imperfektum. Uusi Aura 11.10.1921.

Szózat. Ylioppilaslehti s. 239.

Katujen nimittämiskomitean suunnitelmiin reunahuomautuksiksi pari sanaa. Uusi Aura n. 322. 1922.

Suomalainen tiede ja Turun suomalainen yliopisto. Ylioppilaslehti s.43.

Viron ja unkarin kielen lehtorinvirat. Ylioppilaslehti s. 119.

Kalevalaseuran vuosikirja 1922. WSOY. Helsinki 1922. Ylioppilaslehti.

Turun Suomalaisen Yliopiston ensimmäisen kesälukukauden ohjelma.

Kokeellisen fonetiikan merkitys murteentutkimukselle. (Kokoova selostus K. Hentrichin artikkelista: Über die Anwendung experimentalphonetischer Methoden auf die deutsche Mundartenforschung. Vox 1921: 159–175.)   Virittäjä, 1922.

Igon Mössheg. Totuus bolshevismista. Helsinki 1922. Otava. Uusi Aura 4.7.1922.

Käsikirjoitus. Uusi Aura 10.7.1922.

A magyar nyelvtudomány kézikönyve. Budapest 1922. Arv. Virittäjä 1922, n:o 4-5.

Uusi suomalainen yliopisto ja Ylioppilaslehti. Ylioppilaslehti s. 178.

Prof. Heikki Ojansuun muisto Unkarissa. Uusi Aura. 1923.

Heikki Ojansuu tiedemiehenä. Uusi Aura 19.1.1923.

Opetuksellisia aukkoja heimotietouden kasvattamisessa. Kansan Kalenteri 1922.

Suomalaisen tieteen suuri voitto. Nuori Voima. 15.1.1923.

Heikki Ojansuu in memoriam. Uusi Aura 25.2.1923.

Unkarin tieteellisen elämän nykyisestä asemasta. Ylioppilaslehti s. 5–7.

Turun Suomalaisen Yliopiston julkaisuja. Uusi Aura.

Prof. Kaarle krohn 60-vuotias. Uusi Aura 10.5.1923.

Kielellistä iloittelua heimojuhlain johdosta. Turun Sanomat 23.6.1923.