Turun Yliopiston suomen kielen ja sen sukukielten professorinviran täyttämisen yhteydessä annettujen asiantuntijanlausuntojen johdosta. Turku 1931