Käsitteistä sana ja sane (vaihe). Virittäjä N:o 1-3, 1929.

Sana-sanan monimielisyydestä. Virittäjä N:o 6-7, 1929.

Grafeema- ja foneemasuomen suhteesta. Virittäjä N:o 1, 1932.